SIP oferta szkoleniowa 2018

1

kontakt : 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 24; księgowość, wykłady – j.w.;

www.oupis.edu.pl; email : oupis@ eurovoip.pl; tel./fax : 58 301 97 18 tel. : 58 7395163

 

DYREKTORZY
SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
województwa pomorskiego

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP z siedzibą w Gdańsku przedstawia ofertę szkoleniową dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Dobre przygotowanie do pełnienia funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce oświatowej , leży w interesie dyrektorów, pracowników oraz działających związków zawodowych. Ponadto Dyrektor szkoły / placówki, współpracując ściśle z ZSIP może w znaczącym stopniu mieć wpływ na polepszenie stanu bezpieczeństwa obiektu, zapobiec zagrożeniom oraz działać zgodnie z przepisami prawa pracy.

1/. Kadra szkoleniowa : specjaliści Prawa pracy – radcy prawni, mecenasi Kancelarii Prawnych współpracujących z OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk i Zarządem Okręgu Pomorskiego ZNP;

2/. Koszty szkolenia :

 • podstawowego - 200,00 zł /24 godz.( 0,45 min.); 24 x 0,45h = 10,8 h
 • okresowego – 170 zł / 16 godz. ( 0,45 min. ) ; 16 x 0,45h = 7,2 h
 • uzupełniającego – 150 zł / 8 godz. ( 0,45 min. ); 8 x 0,45h = 3,6 h

Wpłatę za uczestnika szkolenia należy dokonać przelewem na konto : 28 1160 2202 0000 0000 5248 0986 z dopiskiem : szkolenie ZSIP na 7 dni przed terminem odbycia szkolenia .

3/. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje : świadectwo ukończenia kursu / Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r.  o społecznej inspekcji pracy / Dz. U.Nr 35 poz. 163 z późn.zm. / oraz materiały szkoleniowe.

4/. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio / email lub fax-em / na adres OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk lub  na adres zamawiającego / organizatora szkolenia . Proszę o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury /dołączyć do Karty zgłoszenia uczestnika szkolenia /.

6/. Załącznik : Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia; Ramowe programy : szkolenia podstawowegookresowego , uzupełniającego społecznych inspektorów pracy .

Uwaga : oferty szkoleń bez noclegów i całodziennego wyżywienia.

 

Elżbieta A. Markowska
Dyrektor

 

OFERTA JĘZYKOWA 2017/2018

oupis

ZG ZNP FILIA GDAŃSK, ul. Uphagena 26

OFERTA

 

Kursy językowe dla nauczycieli

(język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i francuski)

Instytucja organizująca kursy:

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP Filia w Gdańsku

Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24 / ul. Uphagena 26 / wykłady i ćwiczenia ze słuchaczami
www  www.oupis.edu.pl   
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sekretariat tel. kontaktowy:; 58 739 51 63; 58 739 51 65; 58 520 12 79; 508 508 263;   
fax : 58 301 97 18;

Cel kursu:

 • Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
 • Równomierne kształcenie wszystkich sprawności językowych (czytania, pisania, słuchania, mówienia)
 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy gramatycznej i leksykalnej

Adresat:

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Wymiar godzin, termin i miejsce realizacji kursu:

1. Liczebność grupy: 8 – 12 osób

2. Ilość godzin lekcyjnych po 45 min.= 60h / 1 semestr ; 120h = 2 semestry /cały rok /

3. Termin: zgłoszenia do 15.09.2017
     Spotkanie wstępne określające poziom grup,: 25.09.2017 godz. 16.00 ul. Uphagena 26 Gdańsk

4. Miejsce realizacji: Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP Filia w Gdańsku

5. Koszt kursu: 700 zł/ 1 semestr. Uwaga: możliwość dofinansowania kursu językowego przez pracodawcę w ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie, doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70 a KN)

6. Wpisowe: I rata: 250 zł do 25 września 2017; II rata : 250 zł do 30 października 2017; III rata: 200 zł do 30 listopada 2017r. ;

KONTO BANKOWE OUPIS filia Gdańsk : 28 1160 2202 0000 0000 5248 0986  

  z dopiskiem: język ………………. (wpisać nazwę języka); rata 1 lub rata 2 lub rata 3

7. Zakup podręczników we własnym zakresie po uzgodnieniu z lektorami / w przypadku zakupu grupowego – gwarantowana zniżka /.

Poziomy zaawansowania:

 • Początkujący
 • Podstawowy
 • Średnio zaawansowany niższy
 • Średnio zaawansowany
 • Średnio zaawansowany wyższy
 • Grupa rozpoczynająca przygotowanie do egzaminu FCE (dot. j. angielskiego)
 • Grupy przygotowujące do egzaminów: FCE, CEA, CPE (dot. j. angielskiego)

Organizatorzy:

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP Filia w Gdańsku

Uwagi organizacyjne:  

   Zgłoszenia: Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP Filia w Gdańsku

Gdańsk,  ul. Wały Jagiellońskie 24;

www  www.oupis.edu.pl   

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

sekretariat 58 341 49 17; 58 739 51 63; 58 520 12 79; 508 508 263;

 fax : 58 3019718 ;

zgłoszenie : on-line

Karta zgłoszeniowa

Uczestnicy kursów otrzymają certyfikat uczestnictwa.

 1. OFERTA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  XVIII edycja Studiów Podyplomowych Menedżerskich dla Kadry kierowniczej Oświaty

 2. OFERTA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  I edycja Podyplomowych Studiów Pedagogicznych