OFERTA ogólna - języki obce

   KURS JĘZYKOWY (J. ANGIELSKI ( A1 , A2, B1, B2)   PRZYGOTOWUJĄCY DO KURSU METODYCZNEGO
(uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w szkołach i przedszkolach)

DLA

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

 

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.
Kursy – poziomy czas trwania  :  październik 2015 – czerwiec 2016
Podręcznik :   English File 3 rd Edition Oxford University Press

Grupy : od 10 -  do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /. Przydział do grup nastąpi po analizie testu poziomującego.
1) Poziom Elementary                       120h,
2) Poziom Pre-Intermediate              120h,
2) Poziom Intermediate                     120h,
4) Poziom Upper-Intermediate         120h.

Spotkania :  dwa razy w tygodniu tj.  poniedziałki / środy lub wtorki /czwartki w godz. 17.15 – 18.45 lub weekendy / soboty - niedziele / lub soboty – 1 raz w tygodniu

Tygodniowy wymiar godzin  :  4 h ( 30 spotkań w roku akademickim ) ; 1 h = 45 min.

Cena kursu :  uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj. Zapisz się on-line

Zgłoszenia prosimy kierować :  OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63      fax : 58 301 97 18  

                                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      lub     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t) kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (np. FCE – ocena A lub B lub IELTS 5,0 – 6,0 pkt, itp.)

OFERTA szczegółowa - języki obce

kostkaKURS OGÓLNO-JĘZYKOWY (J. ANGIELSKI ( A1 , A2 )   PRZYGOTOWUJĄCY DO KURSU METODYCZNEGO

DLA

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

 

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.

Grupy : od 10 - do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /

Liczba godzin: 120 h / 1h = 45 min. /

Spotkania : dwa razy w tygodniu / dni tygodnia do uzgodnienia /

lub jeden raz w tygodniu   / soboty / lub w weecendy

tygodniowy wymiar godzin : 4 h

Cena kursu : uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Zapisz się on-line.

Zgłoszenia prosimy kierować : OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63     fax : 58 301 97 18  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t)

kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (FCE – ocena A lub B; IELTS 5,0 – 6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny; City & Guilds Level 1- poziom "Communicator") i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w klasach I  - III i  przedszkolu, określonych w rozporządzeniu MEN.

 

czapkaKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

( POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY ( B-2 )

DLA

                              NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO,

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

 

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.

Grupy : od 10 - do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /

Liczba godzin: 120 h / 1h = 45 min. /

Spotkania : dwa razy w tygodniu / dni tygodnia do uzgodnienia /

lub jeden raz w tygodniu   / soboty / lub w weecendy

tygodniowy wymiar godzin :   4 h

Cena kursu : uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj

Zapisz się on-line

Zgłoszenia prosimy kierować : OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63     fax : 58 301 97 18 ;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t)

kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (FCE – ocena A lub B; IELTS 5,0 – 6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny; City & Guilds Level 1- poziom "Communicator") i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w klasach I - III i przedszkolu, określonych w rozporządzeniu MEN.

 

ksiegaKURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO – METODYCZNY DO  NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO – język angielski

dla

NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLI I  KLAS NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO I-III

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.

Grupy : od 10 do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /

Liczba godzin : 280 h / 1h = 45 min. /

Zjazdy : sobotnio-niedzielne / co drugi weecend /, w godz. 9.00-14.00 tj. 8h

Cena kursu : uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Kurs przebiega  zgodnie z Ramowym Programem Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogiczno-Metodycznego / MEN – Warszawa 1993. /

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Zapisz się on-line

Zgłoszenia prosimy kierować : OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk  

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63                   fax: 58 301 97 18

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t) oraz Programem kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego – język angielski

kurs adresowany jest do nauczycieli legitymujących się:

dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością nauczanie początkowe lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego; min. 2-letnią praktyką zawodową; uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym / nie jest konieczne posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka /; planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się
o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w I etapie edukacyjnym.

Ważne: kurs kwalifikacyjny kończy się uzyskaniem świadectwa, wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji do nauczania j. obcego.

 

   symbol      PODSTAWA PRAWNA:

 

 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
  2. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

OFERTA - KURSY JĘZYKOWE / j. angielski /. :

  1. Kurs ogólno- językowy - język angielski (A1, A2) przygotowujący do kursu metodycznego dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego
  2. Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany – B2 dla nauczycieli języka obcego przygotowujący do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego
  3. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny do nauczania języka obcego – j. angielski dla nauczycieli przedszkoli i klas nauczania początkowego I-III.

               KARTA ZGŁOSZENIA