OFERTA SIP

3

DYREKTORZY
SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
województwa pomorskiego

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP z siedzibą w Gdańsku przedstawia ofertę szkoleniową dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Dobre przygotowanie do pełnienia funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce oświatowej , leży w interesie dyrektorów, pracowników oraz działających związków zawodowych. Ponadto Dyrektor szkoły/ placówki, współpracując ściśle z ZSIP może w znaczącym stopniu mieć wpływ na polepszenie stanu bezpieczeństwa obiektu, zapobiec zagrożeniom oraz działać zgodnie z przepisami prawa pracy.

1/. Kadra szkoleniowa : specjaliści Prawa pracy – radcy prawni, mecenasi Kancelarii Prawnych współpracujących z OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk
2/. Koszty szkolenia :
•    300,00 zł
3/. Czas trwania : 10.00 -16.00
Wpłatę za uczestnika szkolenia należy dokonać /7 dni przed terminem odbycia szkolenia/
przelewem na konto OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk
Numer konta bankowego: 28 1160 2202 0000 0000 5248 0986 z dopiskiem : szkolenie ZSIP  
4/. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje : świadectwo ukończenia kursu / Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r.  o społecznej inspekcji pracy / Dz. U.Nr 35 poz. 163 z późn.zm. / oraz materiały szkoleniowe.
5/. Zgłoszenia należy przesłać na e-mail : oupis @ eurovoip.pl / 7 dni przed terminem szkolenia.  
Prosimy o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury dla pracodawcy /w karcie zgłoszenia uczestnika szkolenia /.
6/.  Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia
7/. Ramowe programy : szkolenia podstawowego,  okresowego , uzupełniającego społecznych inspektorów pracy .
Uwaga : oferty szkoleń są bez noclegów i całodziennego wyżywienia.
           Dyrektor OUPIS ZGZNP- filia Gdańsk
                     /-/ Elżbieta A. Markowska

OFERTA AWANS ZAWODOWY

12

TEMATYKA SZKOLENIA :   AWANS ZAWODOWY W TEORII I W PRAKTYCE

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Całkowity koszt szkolenia: 150  zł.  Członkowie ZNP otrzymują 15% zniżkę.

Terminy szkoleń:

7 października br. - dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  nauczyciela kontraktowego
8 października br. - dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
9 października br. - dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Termin zgłoszenia: upływa z dniem 30 września br.

Karta zgłoszenia do pobrania

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce szkolenia: OUPIS ZG ZNP - filia Gdańsk, ul. Uphagena 26

Liczba uczestników: do 25 osób

Czas trwania szkolenia: 2,5 h /1 h = 0,45min /

Dokonanie płatności za udział w szkoleniu: do 3 października br. na konto OUPIS ZG ZNP filia Gdańsk.
Numer konta bankowego: 28 1160 2202 0000 0000 5248 0986  z dopiskiem np.: szkolenie awans zawodowy dla kontraktowego

Uwaga:  każdy uczestnik  otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu
                 istnieje możliwość wystawienia faktury dla pracodawcy