Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5
*Pole wymagane

ZGŁOSZENIA NA FORMY DOSKONALENIA

Tytul szkolenia/kursu *
Nazwisko *
Imie *
Data urodzenia *
PESEL *
Miejsce urodzenia *
Adres zamieszkania *
Kod pocztowy *
Telefon *
E-mail *
Uwagi *
Ukonczona uczelnia *
Kierunek/specjalnosc *
Kwalifikacje pedagogiczne*
Nauczany przedmiot *
Stopien awansu zawodowego *

MIEJSCE PRACY

Nazwa szkoly/placowki *
Adres szkoly/placowki *
Kod pocztowy *
Miejscowosc *
NIP szkoly/placowki
Telefon szkoly/placowki *
Zajmowane stanowisko *
Organ prowadzacy szkole/ placowke

Rezygnacje z udziału w formie doskonalenia należy zgłaszać telefonicznie

Akceptuje *

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OUPIS w Gdańsku w celach dydaktycznych i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Akceptuje *