OFERTA SIP

3

DYREKTORZY
SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
województwa pomorskiego

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP z siedzibą w Gdańsku przedstawia ofertę szkoleniową dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Dobre przygotowanie do pełnienia funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce oświatowej , leży w interesie dyrektorów, pracowników oraz działających związków zawodowych. Ponadto Dyrektor szkoły/ placówki, współpracując ściśle z ZSIP może w znaczącym stopniu mieć wpływ na polepszenie stanu bezpieczeństwa obiektu, zapobiec zagrożeniom oraz działać zgodnie z przepisami prawa pracy.

Czytaj więcej...

OFERTA AWANS ZAWODOWY

12

TEMATYKA SZKOLENIA :   AWANS ZAWODOWY W TEORII I W PRAKTYCE

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Całkowity koszt szkolenia: 150  zł.  Członkowie ZNP otrzymują 15% zniżkę.

Czytaj więcej...