ODWOŁANIA

W związku z pandemią koronawirusa Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i OUPiS ZG ZNP- filia Gdańsk oraz Państwowa Inspekcja Pracy odwołują:

19 marca br. -  Szkolenie Oddziałowych Koordynatorów SIP w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku przy ul. Okopowej 7.

30 marca br. - szkolenie organizowane przez ZOP ZNP i PIP pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

W/w formy doskonalenia zawodowego odbędą się w późniejszym terminie o którym zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym pismem.